ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์

สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Office of Tourism Development
Ministry of Tourism and Sports
National Stadium, Rama 1 Road, Bangkok 10330

โทรศัพท์ : 0-2612-4042-28
โทรสาร : 0-2216-6908
อีเมล์ : webmaster@homestaythailand.org

การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง สาย 11,15,47,48,73,93,204 ปอ.8(508),ปอ.15,ปอ.73
รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
เรือโดยสาร คลองแสนแสบ ; ท่าสะพานหัวช้าง

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.