ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ที่ผ่านการประเมินประจำปี 2548 (2005-09-21)

        ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปี 2548 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2548 ซึ่งมีโฮมสเตย์ผ่านการประเมิน ทั้งสิ้น 16 แห่ง   ดังนี้
1. บ้านผานกกก ต.โป่งแยง อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่
2.กลุ่มไทลื้อ บ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3.บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
4.บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
5.หมู่บ้านประมงห้วยเจริญ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
6.โฮมสเตย์บ้านข่วงบุก ม. 7 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
7.บ้านสวนสวรรค์ ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
8.โฮมสเตย์บ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
9.บ้านปะอาว ม. 5 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
10.ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นเมือง บ้านหนองชาด ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินทร จ.อุบลราชธานี
11.บ้านซะซอม/กลุ่มกินข้าวซาวเฮือน บ้านซะซอม ม.7 ต.พาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
12.ดอนขุมเงิน ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
13.บ้านสีกายเหนือโฮมสเตย์ บ้านสีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
14.ท่องเที่ยวเชิงแนรักษ์เกาะยาวน้อย ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
15.บ้านท่าข้าว ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
16.หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ ตำบลบางเสด็จ

   Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.